Unvanı ARYA KADIN YATIRIM PLATFORM ANONİM ŞİRKETİ (“Şirket” vey “ARYA”) olan Şirket tarafından açıklanan 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK/Kanun”) kapsamında hazırlanmış https://network.aryawomen.com/kullanici-aydinlatma-metni/’nin (“Aydınlatma Metni”) tamamını okudum, anladım ve Şirket’in Kanun çerçevesinde kişisel verilerimi ne şekilde işlediği ve kimlere ne şekilde aktaracağı hakkında bilgi sahibi oldum.

Bu kapsamda, işbu Aydınlatma Metni’ne verdiğim onayım ile kişisel verilerimin ilgili mevzuatta belirtilen ve/veya Aydınlatma Metni’nde belirtilen işleme amaçları ile sınırlı olmak koşuluyla, gerekli olan azami süre ve herhalde kanuni zamanaşımı süreleri kadar muhafaza edilerek işlenmesine özgür irademle onay verdiğimi, Şirket tarafından bu hususta tereddüde yer vermeyecek şekilde aydınlatılmış olarak bilgilendirildiğimi ve Kanun çerçevesinde açık rızam bulunduğunu kabul ve beyan ederim.

Ayrıca, işbu Aydınlatma Metni’ne elektronik olarak verdiğim onayım ile kişisel verilerimin işlendikten sonra, ilgili mevzuatta belirtilen ve/veya Aydınlatma Metni’nde belirtilen işleme amaçları ile sınırlı olmak koşuluyla, gerekli olan azami süre ve herhalde kanuni zamanaşımı süreleri kadar muhafaza edilerek, Şirket’in kanuni yükümlülüklerinin yerine getirilmesi ve Şirket’in faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi amacıyla tâbi olduğu her türlü mevzuat hükümleri gereğince Türkiye Cumhuriyeti sınırları içerisinde Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu, Kişisel Verilerin Korunması Kurumu gibi kamu tüzel kişileri başta olmak üzere yurt içinde ve yurt dışındaki ilgili kurum veya kuruluşlar ve/veya tüzel ve gerçek kişilere aktarılmasına, özgür irademle onay verdiğimi, Şirket tarafından bu hususta tereddüde yer vermeyecek şekilde aydınlatılmış olarak bilgilendirildiğimi ve Kanun çerçevesinde açık rızam bulunduğunu kabul ve beyan ederim.